Etiket arşivi: lync 2013

Lync kullanıcılarını otomatik aktif etmek (Automatically enable users for Lync Server)

Lync kullanımının tüm kullanıcılar için standartlaştığı birçok organizasyonda kullanıcılar için Lync aktivasyonu sistem yöneticilerinin görevi haline gelebilmekte, Lync Control Panel ve Lync Power Shell üzerinde yapılabilen bu işlemi parametrik olarak otomatize etme yolu şimdilik bulunmamakta.

Basit bir power shell script ile bu işi otomatik hale getirmeyi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Öncelikle kullanacağımız komutlara bakalım

Get-CsAdUser komutu  Active Directory Domain Services üzerinden belirtilen kullanıcının hesap bilgilerini almamızı sağlar. Örnek olarak

komutu “Hakan Sen” kullanıcısının tüm hesap bilgilerini ekranda görüntüleyecektir.

Komutu ile LyncUsers organization unit içerisindeki Lync aktif olmayan tüm kullancıların bilgilerini görüntüleyecektir. Aktif edilecek kullanıcılarımızın bilgilerine bu şekilde erişeceğiz.

Enable-CsUser komutu ise powershell üzerinden kullanıcılarımızı aktif etmemizi sağlayacak. Komut kullanımı ile ilgil detaylar linkten ulaşabilirisiniz.

Aşağıdaki iki komutun birleştirilmiş ve bizim script içerisinde temel olarak işimizi görecek olan komut bulunmakta, komutu Lync Power Shell üzerinden uyguladığınızda LyncUsers organization unit’i içerisinde  Lync kullanıcı aktif olmayan kullancıların aktivasyonunu yapacaktır.

Bu komutu aşağıdaki şekilde bir Power Shell script haline getirip Task Scheduler ile bir otomatik çalıştırılacak bir  görev olarak atadığımızda süreci otomatize etmiş olacağız.

PowerShell üzerinden Get-Csaduser ve Enable-CsUser komutların kullanabilmek için Lync Power Shell modülü import etmemiz gerekmekte. İlgili modül dosyası: “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2010\Modules\Lync\Lync.psd1”

 

 

 

Script dosyamı yukardaki satırları metin editöründe ps1 uzantılı olarak kaydediyoruz. Ben C:\LyncScripts klasörü altında EnableUsers.ps1 olarak kaydettim.

Windows Task Sheduler üzerinden yeni bir görev tanımlayarak powershell.exe’i “-File C:\LyncScripts\EnableUsers.ps1” parametresi ile istediğimiz sıklıkta çalışmasını sağlıyoruz. Oluşturduğumuz görev her çalıştığında kullanıcıların aktivasyonunu otomatik olarak yapacaktır.

Not: Sunucu üzerine logon olunmadığında da script’in çalışması için power shell üzerinden “Set-ExecutionPolicy RemoteSigned” komutu ile ExecutionPolicy’i RemoteSigned olarak birkez set etmeniz gerekecektir.

Lync 2010 January 2013 Hot Fixes (Lync Ocak 2013 Hotfixes)

Lync 2010  Client ve Server geçmişte yayınlanan güncellemelere güre küçük bir güncelleme diyebileceğim, Lync 2010 Ocak 2013 hotfix’leri yayınlandı.  İlgili hotfix paketlerine erişim linki ve detaylarını aşağıda..

Lync 2010 (64bit client) 4.0.7577.4374 2793351
Lync 2010 (32bit client) 4.0.7577.4374 2793351
Lync Server 2010 4.0.7577.211 2791665

Hotfix detayları:

  • 2793014 Error message when you try to join a Lync Online meeting that is created by a user in a non-federated organization in Lync 2010
  • 2796746 You cannot join a Lync Online meeting that is created by a user in a non-federated organization in Lync 2010
  • 2793344 “Server not compatible. Live Meeting cannot connect to the version of server” error message when you try to join a meeting by using Office Live Meeting 2007

Lync 2010 ve 2013 için Appear Offine(Çevrimdışı Görün)Etkinleştirme

Ben görünmemesemde başkalarınının durumlarını görmek istiyorum diyen kullanıcı veya yöneticiler, birçok IM uygulamasında yer alan “Çevrimdışı Görün” seçeneğini Lync Client üzerinde göremediklerinde hayal kırıklığı yaşamakta. Kurumsal kullanıma çok uygun olmadğından varsayılan olarak bu özellik kapalı olarak gelmekte. Etkinleştirmek istediğimizde 2 farklı metod kullanılabiliyoruz.

1. Global client policy üzerinden bu özelliği aktif ederek, global client policy tüm lync kullanıcılarını etkileyeceğinden, yaptığımız değişiklik tüm kullanıcıları etkileyecektir.

2. Tüm kullanıcıları etkilemesini istemediğimiz durumlarda Client uygulamanın sisteminde registry ayarı ile bu özelliği spesifik kullanıcılarda aktif edebiliyoruz. Tek bir client üzerinde aktif etmek için client üzerinde komut satırı aracılı ile aşağıdak reg degeri girilir.

Komut satırından yapılan işlemi açıklarsak, ilgili anahtar altına bulunana EnableAppearOffline Dword degeri 1 yapılarak aktif edilir. Değişiklik sonrası Lync Client 2010 ve 2013’de görünüm aşağıdaki gibi olacaktır.

Screen Shot 2013-01-24 at 10.10.50 PM

Screen Shot 2013-01-24 at 10.12.42 PM